Usein kysytyt kysymykset?


Mikä 365 Hankinta Oy on?

365 Hankinta Oy, on itsenäinen ja yksityisomistuksessa oleva suomalainen sähkönmyyjä. Itsenäisellä tarkoitamme, että yhtiötä ei omista valtio, kunta tai yhtiö ole pörssi omistuksessa. Yhtiöllä ei ole sähköntuotantoa tai sähköverkkoa, jolla olisi ristiriitaiset intressit asiakkaidemme kanssa. Puhtaasti liikeidea on tarjota asiakkaalle vaihtoehto sähkönhankinnalle ja läpinäkyvä, riippumaton hinnoittelu.

Miten sähkön hinta määräytyy 20% ennakon laskutuksessa?

Sähkön hankinta peilaa pohjoismaalaisen sähköpörssin laskentalogiikkaa, johon asennetaan vakuuksia. Maksamme sähköstä pörssille päivittäin ja tästä syystä laskutustapa 20% ennakko. Tämän jälkeen sähköstä laskutetaan juoksevasti kuukausittain jälkikäteen, 14 vrk maksuaika huomioiden.

Mikä on sähkön alkuperä?

Sähkön alkuperä seuraa pohjoismaalaisen sähköpörssin Suomen alkuperä jakaumaa:

Uusiutuvat energialähteet 43 %

Ydinvoima 29 %

Fossiiliset energialähteet 28 %.

Tilattavissa on myös tuuli, ja vesivoimalla tuotettua sähköä.

Mitä jos sähkön hinta nousee?

Sopimuksen hintaa seuraa reaaliajassa sähkön fyysistä markkinahintaa, jopa tuntitasolle asti. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna tällainen hankintatapa on ollut erittäin kilpailukykyinen. Marginaalimme on myös kiinteät sopimuskauden ajan. Emme höydy korkeista sähkön hinnoista, päinvastoin, koska marginaalimme kiinteä.

Miksi kirjallinen irtisanominen?

Vaadimme sopimuksen mukaan kirjallista irtisanomisesta, koska haluamme varmistaa asiakkaan, sekä yhtiön, oikeusturvan, kun sähköntoimitusta lopetetaan.